Sản phẩm chúng tôi


6mm

Viên gỗ nén 6mm

8mm

Viên gỗ nén 8mm

images-6

Dăm gỗ ép

images-7

Dăm bào

images-8

Nghiền vỏ chấu

images-9

Gỗ cây