Wood Shaving


Mô tả:
Mùn cưa là những lớp gỗ thừa để lại trong quá trình cưa gỗ. Mùn cưa CD được xem là lựa chọn tối ưu để sản xuất viên nén mùn cưa

Quy cách
Mùn cưa CD hỗn hợp ( tràm, thông, cao su, keo)
Kích thước :    1mm-4mm
Độ ẩm dưới:  <15%, 25%, 35%
Tạp chất      :  <5%
Độ tro          :  <2%

images-8

If you would like a quote for a particular product please click Get A Quote
or contact us direct on 090 391 7938.

Working Hours

Mon – Fri: 8:00 – 17:00
Sat: 8:00 – 12:00

best btc miner